AltaSoft Software Solutions SRL spant zich in om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur je reactie per e-mail naar: moc.snoitulos-tfosatla@ofni.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij AltaSoft Software Solutions SRL.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van AltaSoft Software Solutions SRL, behalve en alleen voor zulke andere voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.